De erfenis van Pim Fortuyn

pimwasdesigaarVolgende week is het op de kop af vijftien jaar geleden dat Pim Fortuyn bekend maakte dat hij actief zou gaan worden in de Nederlandse politiek. Minder dan negen maanden later verloor hij het leven, nog vóór de verkiezingen waarin zijn partij vanuit het niets de een na grootste van het land werd. De politieke impact die Fortuyn in maar vooral ook ná deze korte periode heeft gehad is bijna niet te bevatten. Met zijn charisma, messcherpe analytische vermogen én humor en zelfspot was hij een unieke politicus die vele kiezers uit alle lagen van de bevolking aansprak. Niet voor niets werd hij in 2004 verkozen tot ‘de grootste Nederlander‘.

Zijn belangrijkste wapenfeit is ongetwijfeld dat hij het grootste en meest desastreuze taboe heeft doorbroken dat in Nederland bestond en na zijn dood hardnekkig opnieuw de kop opstak: het benoemen van de enorme problemen die de massa-immigratie met zich meebracht, en in het bijzonder de problemen met de islam. Eindelijk was er een politicus van formaat die niet, zoals eerder bijvoorbeeld Hans Janmaat, gemakkelijk door de politieke elite opzij kon worden gezet, maar die de politiek en de publieke opinie dwong de weerbarstige realiteit onder ogen te zien in plaats van haar stelselmatig en doelbewust weg te wuiven.

In de nacht die naar hem vernoemd zou worden en waarin hij voor het eerst flink botste met de top van Leefbaar Nederland, zei Fortuyn onder meer: ‘Het is vijf voor twaalf, niet in Nederland maar in Europa. Ik sta voor dit land. Voor wat hier vijf, zes eeuwen is opgebouwd. We hebben hier godverdomme een vijfde colonne van mensen die het land naar de verdommenis willen brengen. Ik moet dan horen: Allah is groot, u bent een vies varken, ú bent een christenhond. Godverdomme, in mijn stad. Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die niet die Turken beroven, niet die Marokkanen beroven, maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie, wat doen ze? Godverdomme níks. Die zeggen: “Als je dat zegt, discrimineert u.” (…) Het gaat om uw kinderen, om uw kleinkinderen, waar gaat het anders om?’

Fortuyn was de eerste politicus van formaat en een van de eerste publieke figuren die de vinger op de zere plek legde – de toen al zo pijnlijke, zwaar ontstoken, zwerende wond van de mislukte massa-immigratie. Wat miljoenen Nederlanders al vele jaren met lede ogen aan hadden moeten zien maar wat niet en plein public benoemd mocht worden, verwoordde hij wél.

Dat deed hij ook begin februari 2002 in een interview met de Volkskrant, dat zijn vertrek bij Leefbaar Nederland inluidde maar waarmee hij zichzelf definitief profileerde. Een samenvatting:

‘Ik beloof twee dingen als wij deelnemen aan de regering. En dat zijn keiharde beloften. Ten eerste: na vier jaar zijn er geen wachtlijsten meer in de gezondheidszorg. Ten tweede: een uitermate restrictief vreemdelingenbeleid. We ontvangen er nu veertigduizend per jaar. Wat mij betreft binnen de kortste keren niet meer dan tienduizend. De grenzen gaan dicht. We zeggen het Vluchtelingenverdrag op. Ook Schengen wordt opgezegd. Herstel van de grenscontroles en apparatuur in de havens, de luchthavens en aan de grenzen van België en Duitsland. Alles en iedereen wordt gescand.

Ik wil absoluut een eind maken aan de idiotie dat driekwart van de hier geboren Turkse en Marokkaanse jongemannen uit een achterlijk gebied een vrouw gaat halen. Van de asielzoekers is 80 procent economisch vluchteling. Wat houdt het woord vluchteling dan nog in? Ik zeg: als je echt een vluchteling bent, ga je vluchten in de nabijheid. Dan ben je al blij als je van Lubbers een tentje krijgt en eten; dat je veilig bent. Maar dan stap je toch niet op een vliegtuig naar Nederland? Dan ben je toch geen echte vluchteling? Dus ook bij die 20 procent heb ik geweldige vraagtekens. En ik zeg dus: opvang in de regio. Dat betekent uiteindelijk dat vluchtelingen alleen nog maar kunnen komen uit Duitsland, Engeland, België, Denemarken of Zweden als daar iets ernstigs gebeurt. (…) De Turkse en Marokkaanse jongens in Nederland zijn van de derde generatie, meneer. Dat betekent dat hun ouders hier zijn geboren. En die jongens geven enorme problemen.’

Omdat ze zo vreselijk islamitisch zijn?

‘Ja die islam, die zondert mensen af. Ze zien ons als een minderwaardig soort mensen. Marokkaanse jongens bestelen nooit een Marokkaan. Is u dat wel eens opgevallen? Wij kunnen wel bestolen worden. En ik natuurlijk nog dubbel, want ik ben niet alleen een christenhond, maar ook nog minder dan een varken. Nou die kun je pakken. Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur. (…)

Wat ik zeg is dat het nu afgelopen moet zijn. En dat we er genoeg hebben. Veertigduizend per jaar, dat is in vier jaar tijd een stad van een omvang van Groningen. Dat moeten mensen zich eens even goed realiseren. En dan veelal: enkele reis onderklasse. Nou dat zie ik niet zo zitten. Daar moeten we maar eens even mee stoppen. (…)

Ik heb geen zin de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog eens over te doen. Op middelbare scholen zijn tal van homoseksuele leraren die vanwege Turkse en Marokkaans jongens in de klas niet durven uitkomen voor hun identiteit. Dat vind ik een schande. (…)

Ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb veel gereisd in de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk. Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel iets weg van die oude gereformeerden. Gereformeerden liegen altijd. En hoe komt dat? Omdat ze een normen- en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt dat je dat menselijkerwijs niet kunt handhaven. Dat zie je in die moslimcultuur ook. Kijk dan naar Nederland. In welk land zou een lijsttrekker van een zo grote beweging als de mijne openlijk homoseksueel kunnen zijn? Wat fantastisch dat dat hier kan. Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag effe zo houden.’

Sinds Fortuyn is er geen politicus meer geweest die zo goed in staat was verstikkende taboes te doorbreken. Hij was de eerste die de sluier van de politieke correctheid afgooide. Dúrfde af te gooien. Fortuyn wist brede lagen van de bevolking aan te spreken en mensen voor zich te winnen met zijn manier van doen, zijn relativeringsvermogen en zelfspot, zijn vermogen om te nuanceren. Zo zei hij in het eerder genoemde interview met de Volkskrant: ‘Iedereen die hier binnen is, blijft hier binnen. Ik wil niemand zijn burgerrechten ontnemen. (…) We hebben ze zelf binnengelaten, dan zullen we het ook zelf moeten oplossen. Als je hier geboren en getogen bent, heb je burgerrechten, punt. Janmaat ging wel een stapje verder. Die wilde bevorderen dat mensen een enkele reis terug kregen. Dat zult u bij mij niet zien.’

Fortuyn sloeg de spijker telkens weer op de kop. Wat te denken van de volgende passages uit De puinhopen van acht jaar Paars:

‘Laat ik het maar eens krachtig zeggen: vanuit ons perspectief gezien – dat van de moderniteit – is veel van wat de islam en haar cultuur uitdraagt verwerpelijk dan wel volstrekt achterlijk. (…) Dat neemt niet weg dat ieder volk, dat iedere cultuur recht heeft op zijn eigen ontwikkeling, de richting daarvan en bovenal het tempo waarin. Voor mij betekent dit dat de islam en zijn cultuur het voor het zeggen heeft in zijn deel van de wereld. Daar staat tegenover dat wij het voor het zeggen hebben in ons deel van de wereld en dat wie van ver komt zich heeft aan te passen. Niet aan alles, maar wel aan wat wij zien als onze kernnormen en -waarden, daarin zijn wij fundamentalisten en behoren dat ook te zijn. Overigens niet door erop los te slaan en te bombarderen, maar door het woord als wapen te hanteren. Alleen daar waar wij rechtstreeks in lijf en goed worden bedreigd hebben wij het recht ons gewapenderhand te verdedigen, hetgeen temeer geldt indien wij rechtstreeks worden aangevallen. (…)

Ondertussen is duidelijk, zeker na 11 september, dat zich nieuwe scheidslijnen aftekenen in een heel wat minder overzichtelijke wereld, waarvan de voornaamste is: de scheidslijn tussen islam en moderniteit. Een gecompliceerde scheidslijn, omdat deze zowel zichtbaar is tussen landen – eigenlijk het minst problematisch – als in landen, zowel die der moderniteit als die landen met een dominante positie van de islam. Overal in de islamitische wereld steekt de moderniteit de kop op en probeert zij haar zegetocht voort te zetten, zoals de islam dat probeert in ons cultuurgebied. Dit nu is de grootste bedreiging van de vrede tussen landen en in landen zelf. In het laatste geval dreigt het gevaar van een burgeroorlog. Moeiteloos kunnen de landen waar dit gevaar dreigt worden benoemd, soms is die oorlog al aan de gang: Indonesië, Tsjetsjenië, de Balkan, Algerije, Soedan, Somalië, Egypte en wellicht ook Turkije, om ons te beperken tot enkele belangrijke voorbeelden. Maar ook West-Europa dient waakzaam te zijn, ook hier kan op termijn burgeroorlog het gevolg zijn van oplopende culturele, sociale en economische tegenstellingen. Ik doe niet aan doemdenken en al helemaal wil ik niet aanzetten tot angst en vreemdelingenhaat, integendeel! Ik wil slechts waarschuwen, het is nog niet te laat en laten we onze tijd goed gebruiken. Doorgaan op de reeds decennia bewandelde weg behoort daar niet toe. Een rigoureuze ombuiging van het vreemdelingenbeleid in het algemeen en het asiel- en gezinsherenigingsbeleid in het bijzonder, zijn dringend noodzakelijk om bovengeschetst mogelijk onheil met kracht af te wenden en voor te zijn. Regeren is niet voor niets vooruitzien!’

Laten we er geen doekjes om winden. Het doemscenario dat Fortuyn schetst voor Nederland, voor West-Europa, is dichterbij dan ooit. De door hem genoemde tegenstellingen zijn nog veel verder opgelopen, de toestroom van mensen met fundamenteel andere normen en waarden naar ons land is in recordtempo blijven toenemen, de laatste twee jaar met aantallen die zelfs hij onmogelijk kon voorzien. Intussen hebben we ook nog te maken met structurele islamitische terreur, met de naderende afschaffing van de visumplicht voor inwoners van Turkije, met vele Nederlanders van allochtone komaf die in plaats van meer te aarden in onze samenleving alleen maar meer naar hun land van herkomst toetrekken, met een instabiele EU die de problemen alleen maar veel groter maakt in plaats van beheersbaar. Als het in 2001 volgens Fortuyn al vijf voor twaalf was, hoe laat is het nu dan wel niet?

Steeds meer Nederlanders hebben het gevoel dat het helemaal mis loopt met hun land en hun continent en dat de politieke leiders dat niet doorhebben of in elk geval niet weten hoe ze de nijpende problemen het hoofd moeten bieden. De politiek en de samenleving polariseren met de dag verder en er staat niemand op die die tendens weet te doorbreken. We lijken met z’n allen zonder visie aan te modderen tot de bom barst.

Natuurlijk ontmoette Pim Fortuyn veel tegenstand en waren er velen gekant tegen zijn opvattingen, maar toch was hij de laatste Nederlandse politicus die in brede lagen van de bevolking populair was en die op grote schaal respect afdwong. Zijn invloed is nog altijd tastbaar – nog steeds zijn er vele Nederlanders die hem missen en die warm liepen voor zijn gedachtegoed. Google maar op zijn naam en zie hoeveel treffers dat alleen al over het afgelopen jaar oplevert.

En vanwege dat draagvlak zou het helemaal niet gek zijn om zijn ideeën alsnog als uitgangspunt te nemen voor het oplossen van de meest nijpende problemen waar ons land momenteel mee te maken heeft. De tijd dringt, de lucifer bij de lont in het kruitvat dat Nederland heet brandt al. Hoe onlogisch zou het zijn de visie van een van de populairste politici ooit, een visie die nog griezelig actueel blijkt te zijn, als leidraad te nemen in deze roerige tijden? Pim Fortuyn draagt postuum concrete oplossingen aan die prima als kaders kunnen dienen. Hierboven staan er al vele, maar neem ook de aanbevelingen die hij doet in (opnieuw) De puinhopen van acht jaar Paars:

‘Wat moet er op korte termijn gebeuren?

1. Als je stevig moet dweilen, moet je eerst de kraan dichtdraaien.

2. Opvang van vluchtelingen in de regio.

3. Ruimhartig bijdragen aan het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN om een goede opvang in de regio mogelijk te maken.

4. Opzeggen van Verdrag van Schengen en herstel van grenscontroles. Op Schiphol controle aan de slurf en mensen zonder papieren of zonder deugdelijk papier retour het betreffende vliegtuig weer in.

5. Alle containers en stukgoederen in de havens en op de luchthavens en alle vrachtwagens die binnenkomen via Duitsland of België worden door een scan gehaald op zoek naar verstekelingen en drugs.

6. Het beleid rond de gezinshereniging wordt drastisch herzien. (…) Het gezin wordt geformuleerd in de beperkte westerse betekenis, dat wil zeggen: alleen man, vrouw en kinderen.

7. Het vluchtelingenverdrag van de VN uit 1951 wordt op de agenda geplaatst en herzien. Indien mogelijk wordt het opgezegd. Tot het onmogelijke is ten slotte niemand gehouden, wij ook niet.

8. Een veel steviger integratiebeleid, geconcentreerd op de achterstandsbuurten. Iedereen met een uitkering moet ook het Nederlands redelijk beheersen, zo niet onverwijld naar school, hoe lang men hier ook woont.

9. Een gericht emancipatiebeleid voor vrouwen in achterstandsbuurten. We moeten af van de achterhaalde islamitische opvatting van de positie van de vrouw.

10. Stevige sancties op het integratiebeleid, niet meedoen of onvoldoende meedoen levert oplopende kortingen op de uitkeringen op en wel direct.

11. Gericht tegengaan van de groeiende apartheid, door een deel van de middenklasse wordt teruggehaald naar de steden door goede en aantrekkelijke huisvesting en voorzieningen en door de samenstelling van achterstandswijken beter te mengen qua land van herkomst en maatschappelijke positie. Dwang wordt niet uitgesloten.

12. Onmiddellijk een begin maken met het terugdringen van het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers, daar in deze bedrijfstak ieder aanbod zijn geheel eigen vraag schept. Doestelling: uiteindelijk voor maximaal 10.000 personen sobere opvangmogelijkheden.

13. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden tot hun vertrek geplaatst in een gesloten opvanginrichting.’

Pim Fortuyn kon amper een halfjaar actief zijn op het politieke toneel voordat vijf kogels een einde maakten aan zijn leven. Toch heeft hij enorm veel betekend voor ons land en liet hij ons zien dat het echt mogelijk is taboes te doorbreken. Het zou meer dan terecht zijn als er alsnog gebruik werd gemaakt van de visie en ideeën van deze unieke politicus. Meer smaken lijken er niet te zijn, en de man verdient het dat zijn gedachtegoed blijft voorleven, zodat hij vijftien jaar geleden niet helemaal voor niets de voor hem zo fatale stap naar de politiek zette.

Lewis

Parallel Worlds

parallelworlds2

Unexplained Disappearance Of A Professor Who Perhaps Entered A Parallel World

Not long ago we reported scientists have discovered the first evidence of parallel universes.

If our reality is surrounded by a number of invisible parallel worlds, isn’t it possible for a person to enter one of those unknown realms simply by mistake?

If that happens, the person in question would find him or herself in a different reality, probably unable to ever get back to our own world.

There are many very strange cases of people who mysteriously vanished into thin air. Did these people enter a parallel world?

The following case occurred many years ago and was reported by El Tiempo, one of the largest newspapers in Venezuela.

According to journalist Segundo Peña, who wrote the story, a certain prominent unnamed university professor has been missing for over 40 years.

Based on eyewitness reports from people who last saw him alive, the professor slipped into a parallel world.

Private detectives and police have been search for the missing professor for year and no-one has a clue what really happened to him.

The incident occurred on the campus of the University of the Andes in the city of Mérida, Venezuela.

It was late afternoon on a clear sunny day in the early 1970s.

The professor was seen by a number of people as he walked across the parking lot of the university building. On one occasion he stopped to chat with at least one person as he moved towards his car. When he got to his car, he noticed some students waving at him, and he waved back as he stepped into the vehicle and closed the door.

parallelworlds

Now, here comes the most curious part. He never drove away! The car was empty and the professor was never seen again. It’s as if the door of the car was a portal into another world. Journalist Segundo Peña wrote in his article: The car’s owner has been gone for over forty years. (We do not mention his name out of respect for his family).

See also:

Our Universe Could Be Part Of A Soap Bubble – Evidence Of Parallel Universes

Can Parallel Universes Explain The Déjà Vu Phenomenon?

Death Is Just An Illusion: We Continue To Live In A Parallel Universe

Was this person abducted by some strange forces alien to our own dimension?

Science pursues its general research, where psychology is aware that in many cases perceptual illusions, erroneous interpretations, hallucinations and fantasy-prone personalities have sway. But the enigma is still present and unsolved.

Peña who was very interested in this remarkable case interviewed local police who were charged with solving the missing person case of the university professor.

In their notes he found detailed interviews conducted with a number of people who witnessed the professor get into his car, only to see his car remain parked where it was.

None ever saw him get out.

The disappearance of the Venezuelan professor remains an unexplained mystery to this day.

Delightful mind food … Dots

Dots…

Nothing happens in a vacuum and everything that happens has repercussions and consequences that are impossible to forecast. “In 1918, the “War Guilt Clause” of the Treaty of Versailles held Germany and Austria-Hungary responsible for the entire conflict and imposed on them crippling financial sanctions, territorial dismemberment and isolation.” (http://goo.gl/SxbYIH) thus sowing the seeds that led, directly to WWII (https://goo.gl/eChjM).

WWII led, amidst the great scenes of horror it unleashed, to a quickening in developments in the fields of plastic surgery (http://goo.gl/3G9cJk) and science and technology (http://goo.gl/M7OVyd) many of which are affecting and driving life today (http://goo.gl/i4sXxd).

One of those developments was cryptography (https://goo.gl/eKGHW) which made the ability to decrypt communications key in WWII and, in Britain, it led to the establishment of Bletchley Park (https://goo.gl/Lph5p) which, in turn, resulted in the gathering together of some of the most underrated and brilliant minds of the time. People like Alan Turing (https://goo.gl/bbbi1) who played a pivotal role in the development of modern computing and some of the notions we hold regarding the rise of A.I. and I. J. Good (https://en.wikipedia.org/wiki/I._J._Good) who gave us the notion of “intelligence explosion” (https://goo.gl/IuLlrO) that has become the core concept behind the technological singularity (https://goo.gl/wSqtj) which some, like Elon Musk and Stephen Hawking have come to equate as an extinction level event (ELE) – https://goo.gl/wb3VuK, for humankind.

While all of this was going on, in the background, a 2,500 year old Chinese game, known as Go (https://goo.gl/1u4iyi) embodied everything that we have come to prize about the elegance of the human mind (https://goo.gl/27PVjl) and its ability to create intricate, detailed models of great depth about the world that exists outside it.

In her book, Reality is Broken Jane McGonigal says: “Fun from games arises out of mastery. It arises out of comprehension…. With games, learning is the drug.” – Learning is the drug because through the game, through any game, we see the patterns of the world around us, laid bare upon a microcosm that the game world embodies. Through play we see not just how a game works but how the world works and, by extension, the people in it. And that really is the true secret.

The workings of the world matter little if they cannot help us fathom the motivation of the people it contains and this actually points to one of the primary reasons of intelligence. We use it to decrypt the patterns we observe and increase our sense of certainty in the face of mounting data that is truly chaotic in nature.

It is only very recently that we’ve began to come to terms with notions like structured data, entities, ontologies and our ability to organize information into layers of fresh meaning (https://goo.gl/8ad5kd) and we’re still questioning whether our intelligence has an upper limit we have already reached (http://goo.gl/a9BWud).

In our exploration of how all the dots exactly join up, we do what we usually do: create models that are externalized through the creation of new technologies, one of which is the multi-level machine learning algorithms that Google’s DeepMind is building (http://goo.gl/8eCg35) which may, possibly, begin to do the impossible and solve the mystery of Go: http://goo.gl/I036cB.

Should that happen we will have taken one more step towards understanding our own mind and, by definition, understand a little more about our own purpose in the universe.

No brain should be starved of food for too long which means that you should not even have started this read without having plenty of coffee at hand, followed by mountains of donuts, cookies, croissants and chocolate cake. Have one awesome Sunday wherever you are.

How Defying Gravity would have ended: the final chapter

dg-beta1-425x236

Exactly a year ago tomorrow, I posted many bits of a discussion I had with Defying Gravity‘s creator James Parriott, where he explained much of how he envisioned the series would have continued, had it endured past its one season run. The show was canceled late in its first and only season, the remaining episodes viewable now via DVD. At that time, Parriott wasn’t yet willing to divulge everything about the series. He didn’t want to fully explain the ending and so forth, because there was still a teeny, tiny chance the show might be brought back in some form. The actors were all still unattached to projects, for example. So, he told me if nothing became of the series after six months, he’d spill it all to me.

Well, six months came and went, and no word came of how Defying Gravity would have ended. I won’t get into why Parriott didn’t follow through at the time, as it’s off the record. So, six months more of my pestering the hell out of the poor man, I’ve finally got what we’ve all been waiting for.

Much of what Parriott told me was already mentioned in my previous post, though he did go into more detail. Below, in Parriott’s own words, is what he has revealed as how Defying Gravity would have ended, though do make sure you check out the original post first.

The second season would be the flight to Mercury and the landing there on “the terminal” (the line where day and night meets).  This is the one area where you can land on Mercury and neither freeze nor fry. It serves as a metaphor – the in-between place – for what Nadia is experiencing, and it is she who will be making the solo landing and have to choose between day and night to survive.

Nadia, in season two, will be revealed in flashback, to have been a true hermaphrodite.  She carries the internal frustration that she allowed the decision to become female to be made for her. Her hallucination is a vision of herself as she might have been. Mintz will draw this out of her (as a shrink) and become her closest confidant. Eventually, over a season or two, this relationship develops into a full blown romance of uncommon dedication. Why?

Because Nadia, after Mercury, slowly starts changing into the man she could’ve been. This miracle (of course caused by the objects’ ability to affect the astronaut’s genes) inspires a kind of faith in Mintz. He moves from cynic to believer (in fact, we come to understand that, in his hatred for the brutality of man, he never intended to return to Earth).

Mintz and Nadia’s true love would transcend their sex, and give the writers the platform to discuss what love is (and address gay marriage, etc.)

Zoe will heal. And her love for Donner will bloom (in contrast to the relationship hell going on in the flashbacks to the ISO training). This is darkened, though, by their mutual dream. Is it possible for her to become pregnant? They do body scans to make sure their tubes are still tied.

And Donner begins to dread what they’ll find on Mars.

Wass and Paula will continue their shy romance that dances around the subjects of science, religion, and faith. He will help her deal with her rape as a child, as they both search for answers as to what the fractal objects really are. Paula will become convinced that the burning bush that spoke to Moses was, in fact, a fractal object.

In terms of Wass and Jen not having hallucinations: I had a storyline for Wass in the very beginning that revolved around him being an Aspberger’s kid and hating being touched. (kind of the opposite of Jen). I dumped that when it became apparent that he and Paula had chemistry and I hadn’t come up with a replacement arc. Jen’s non-hallucination is Beta screwing with her – making her face her loneliness and outsized need for intimacy.

Jen will be forced to deal with those needs. Rollie won’t be available to her – his second-season arc would be to pay for his hit and run and go to jail. The bunny will be discovered — its fur screwing with the ventilation – and be put down. It will devastate Jen. Ted, who is feeling distanced from Eve, will become her lover.

DG-Cast-Photo-425x318

On Earth, Eve will have to deal with Ted’s betrayal; and Jen’s betrayal of Rollie, to whom Eve feels close. She will also have to deal with the fact that her genes are changing like the astronauts’ … and her repeated dream of Ted yelling “go … go!” in the middle of a Mars dust storm. As the dreams become more vivid, she will realize that this isn’t a vision of the past – Ted’s helmet visor clearly says ANTARES – rather, a vision of the future. Her future. She realizes that the fractals want her to go to Mars.

There would be a re-supply ship launching for Mars at the end of the second season. Eve will be on it — as will Rollie (the pilot), who, it will turn out, has been genetically changing as well. They will meet Ted and Jen on Mars and get a chance to confront them directly.

Claire will be freaked out by the gene modification happening to Eve, Rollie, and the astronauts and will seriously start to question the mission.  This is all far darker than she ever imagined – and clearly, as the probes on Venus showed, there is a larger, international agenda.  She will find herself becoming an ally of her ex-lover, Trevor – who, with his black rock clue delivered by Arnel Poe, starts some serious digging.

This digging and unraveling of the true nature of the mission continues over several seasons and will, eventually, involve Ajay, as well. And, ultimately, even Goss – who will discover that he’s been played all along by the uber bosses:

The true mission isn’t to bring the objects back (or assemble them, as Wass discovers) – the uber bosses want the world to remain as it is. Whatever the fractal objects are, they don’t want them. The true mission is to collect them and send them and Antares out of the solar system into deep space. To simply get rid of them.

Mars.  This will be a lot of season three and into season four. I honestly haven’t thought through it. Obviously, the Eve/Ted/Jen/Rollie stuff will play out. But the center of it is Donner and his discovery that Karen Walker lived for weeks in the habitat after he left her on Mars; and was, in fact, pregnant. The ISO knew it and blocked her radio transmissions. In the writers’ room we were playing with Karen being alive when they got there – and maybe we would have gone that way. At the very least, alive in Donner’s mind as an hallucination.

But it is when they leave Mars (and I think one or two of them will be left behind, dead) that they discover 1) that the fractals are a puzzle to be assembled, and 2) that they’ve been seriously shorted on fuel (Ajay and Claire will tip them). Their choice is to try to return home, or go for it.

Goss, who now knows that he’s been played, tells them to go for it.

So the end game is to get the rest of the fractals – which involves each of our characters overcoming their weaknesses – in effect, proving themselves to the universe.

Yes, Zoe will become pregnant, even though hers and Donner’s tubes are tied. And yes, their dream will, in fact, come true.

The dark planet is Pluto (okay, Pluto’s no longer a planet). The bright light emerging from behind it is the assembly of objects – now, as bright as the sun and put together by Wass and Paula in a surely suicidal mission. But they have faith that something greater is going to come of it. And it does….

As the light hits Zoe and Donner, we’ll flash back to all of those moments in our characters’ lives – the moments that shaped them – the moments that they could have done something to change.  And this time, like a giant do-over, they go the other way. Other moments, unrelated to our characters, shift as well. A road untraveled is taken. A life is spared. And, in a brilliant flash …

Antares is floating again above Mother Earth. Coming home. Its astronauts shuttling back to the surface after a successful mission. Climbing out of their shuttle to cheering crowds. Ajay, Goss, Arnel, Claire — a completely different crew.

Donner and Zoe cheer from Mission Control with their family.

It’s a different world. A better world. The only constant is Trevor Williams, asking into his camera if it was all really worthwhile.

I pressed Parriott for further clarification on something at the end there. Here’s his response:

The objects, Wass realizes, are a puzzle to determine man’s worthiness to exist in a greater universe. Mankind is being tested. In the retrieval of the objects, and in figuring out what to do with them in the end. If we fail, we will simply be allowed to progress on our self-destructive path and cease to exist. If we succeed, we are given a push (don’t forget that time is elastic) by re-doing bad decisions that lead us on the wrong path. Like Ganesh, the god of destruction — but also of new beginnings — we are given a chance to start over. Call it an alternate universe, if you like.

The Antares is returning from a tour of the solar system (the mission as it was conceived, minus the fractals and intrigue). Yes, an alternate universe mission — the mission it would’ve taken had we been on the right path. Donner and Zoe, in this universe, were never on it. (although, in thinking about it yesterday, a better ending would be for Zoe to have been on the mission and for Donner to be married to Karen — in the re-do, he never left her on Mars). It would’ve been a more bittersweet ending — and I like that.

Well, there you have it. I’m sure Mr. Parriott will be glad to not have to hear from me anymore, and I’m hoping having this information revealed to fans will give him some satisfaction that there’s some closure out there for us. Before I posted this, I asked Parriott if this was really how he’d like for the rest of the story to be told, via this little ol’ site called CliqueClack. Could it continue in book form? Comic books, perhaps? Unfortunately, FOX and ABC own all rights to the series, so unless they decide to release or sell the rights to the series, it’s dead and buried; no life left in the girl.

Thank you again to Mr. Parriott for all his time and dedication to the fans, in releasing the final words on Defying Gravity. And thanks everyone for reading.

51FEHQ7p53L._SL160_

How Defying Gravity would have progressed

dg-beta-425x242Defying Gravity creator James Parriott discusses how Defying Gravity would have continued on, had the show lived to see more seasons.

One of the things that kills me anytime a show I love doesn’t get picked up for additional seasons — or is flat-out canceled mid-season — is dangling storylines. Being that I’m into sci-fi shows, enduring long story arcs is pretty commonplace. So, when word came that Defying Gravity was not only not getting a second season, but it wouldn’t be airing the final handful of episodes in the U.S., it was par for the course. But dammit, I wanted to know what was going to happen next!

Via powerful, mystical, magical items that I won’t reveal here, for fear the secret will fall into the wrong hands, I was able to watch the final episodes of the first and only season of Defying Gravity. Ivey’s already written about them, the final episode having aired on Canada’s CTV and SPACE channels last weekend. Unlike another sci-fi show that was cut short soon — the U.S. version of Life on MarsDefying Gravity wasn’t allowed to wrap up its story. In fact, even if it had the time to prepare for it, there’s just no way it could wrap everything up in one season. The season only got better in the latter episodes, which makes the show being gone all the more disappointing.

Still, I had to know how the show was meant to end. If there was truly no hope that the show would get picked up somewhere else, I had to jump at a chance to find out what was going to happen next. So, I went straight to the source and contacted the show’s creator, James Parriott, to get a reading from the next book from the Defying Gravity bible. And, lordy, did he read.

First of all, let’s get the basics out of the way. Parriott confirmed to me that the actors have all been released and the sets have been destroyed, so the show is “pretty much dead” — no real hope now of seeing the show get the CPR it needs to continue on into another season or a wrap-up movie.

So, why did the show not do better in the first place, if it’s as good as I say? As Parriott explained, the show wasn’t officially picked up by ABC until a mere three weeks before the first episode aired, virtually giving them no time to market the show properly. By that time, all ad space they needed for the show to get the awareness it needed was spoken for.

Getting back to what I said about a show “bible,” Parriott said that in order to sell the show, he had to have the show worked out, and he does indeed have a bible for it. In fact, he has the first three years of the show all worked out, along with how it would ultimately end. Because Parriott has what he said is “a tremendous respect for science fiction and its fans,” he didn’t want to string viewers along too long without anything significant to reveal, which is why Beta was revealed in episode nine and not somewhere in season two; he wasn’t about to leave us with “a big hole in the ground” at the finale. Lost fans know what he’s talking about.

Speaking of Lost, here’s a fun bit he had to say about the show and how it relates to how he went into putting Defying Gravity together:

“I love the show [Lost], and Damon [Lindelof] and Carlton [Cuse]. I did a lot with Grey’s Anatomy during the first couple of years of Grey’s, and that first year of Grey’s was the first year of Lost, and I did a lot of dinners with ABC buyers with those two guys and Shonda Rhimes from Grey’s. Carlton is a really bright and funny guy, and he gets up, and the first question out of the foreign buyers’ mouths is ‘where’s it going to go? Do you know where it’s going to go?’, and he said ‘I haven’t a clue.’ And then he sits down across from me at the dinner table, and I remember saying ‘Damon, come on, that’s bullshit, right? I mean, you know where it’s going to go.’ And he says, ‘Jim, I haven’t a clue. I’m four episodes out; that’s all I know.’

“And I just thought to myself, y’know, that’s really dangerous. And then when I got into doing this show, I said I don’t want to do that; I don’t want to be in that position. First of all, I’d have ulcers if I did that, which would just be crazy, and I wouldn’t be able to sleep at night. So I went in pretty much knowing where it was going to go.”

I’ve often said that having the “Grey’s Anatomy” tag on this show really hurt it. Sci-fi fans ran for the hills when they saw it was going to be Grey’s-in-space, so it never took off. So, I asked Parriott about that.

“First of all, ABC literally bought the show three weeks before it aired. ABC, I think, in their own way, were trying to kill it. They had been planning to buy the show all summer long, so they had us on a hook. But they wouldn’t commit, wouldn’t commit, wouldn’t commit. While they weren’t committing, they were cutting trailers and were preparing to launch, but they weren’t telling anybody. And then they finally committed three weeks before launch.”

Essentially, the only people who saw the promos were the 1.5 million viewers through ABC’s summer schedule.

“[Having the Grey’s Anatomy tag] probably hurt the show ultimately. But in terms of trying to sell the show, as sort of a quick pitch … for the buyers, it had to be ‘look, it’s a show in space, but it’s not a space show. This is a space show that’s going to attract women.’ That seemed to be the easiest thing to do. In fact, I don’t think we ever really coined the phrase that it’s Grey’s in space; someone had just said that and we said ‘OK.’”

So why wasn’t the show pitched instead to Syfy? Couldn’t the show have shined there and gotten the attention it needed and deserved? “You know, it could have. But we were always trying to create a network show and not a cable show. So if you go out and just say “we’re sci-fi,” the networks sort of balk at that. They want to know it’s bigger and the potential audience is broader than a sci-fi audience. However, when it became clear that ABC wasn’t going to give us a big summer launch and not be promoted as well as we wanted, I was encouraging the studio not to sell it and go to Syfy. And in fact they did go to them, but they did it too late and after we already aired two episodes. I said, ‘would you guys buy this if we pulled it from ABC and give it to you for free on rerun and buy us into a second season?’ But then you’ve already aired and you’re taking the wind out of Syfy’s sails, because they can’t promote it as ‘their’ show. And Mark Stern [Syfy Exec VP of Original Content] was very interested in it, but once it aired on ABC you lose your caché. And you’re done. But we could have survived on Syfy and done many seasons.

If it had been an ABC developed show, believe me, we would have been promoted and been put into a better time slot.”

Now, let’s get into the answers to some of the unanswered questions from the show. First of all, Parriott won’t yet reveal to me the ending of the show, as he’s still holding onto hopes that something will come out of left field and cause it to be revived again, in one for or another. If, in six months, the show doesn’t see the light of day again, then we may get our answer. (UPDATE: Here are the answers.)

Let’s go over the characters Parriott and I discussed:

Nadia — She had quite the odd hallucinations, didn’t she? Who was that man she kept seeing, and why did he look so much like Nadia? As Parriott revealed to me, some fans of the show got it right in their guess that she was, in fact, a hermaphrodite when she was born. The choice was made for her when she was 11, by her parents, which sex she’d ultimately become. So that man we’re seeing is actually what Nadia would have been, had they chosen to raise her — or him — as a man.

Now, here’s the wild kicker. All those DNA changes that are happening with the crew, caused by Beta and the other artifacts? Well, they would eventually wind up causing Nadia to gradually turn into a man.

Parrriott also said that it was planned for Nadia to really have a more significant presence in season two. “If you see the way we wrote her, she sort of had that male sexuality about her, that ‘fuck ‘em and forget ‘em’ mentality. So we wanted to write her sort of as a male character in a female body.”

Donner & Zoe – Probably already guessed or assumed by many, but Donner’s reversed vasectomy was part of the DNA change brought upon by Beta. Eventually, toward the very end of the series, the true reason for that happening would be revealed, when Zoe becomes pregnant again on the trip. So yes, even Zoe’s hysterectomy would be “reversed” in order for that to happen.

“They were all going to be tested. The idea was that they all had points in their lives that, if they could do them all again, then they would have chosen a different path. Beta — the ‘fractal objects’ — were going to put them up against those same situations and stand them up to themselves again, give them a chance to make another decision.”

Wass — I asked what the Wassenfelder character’s significance was going to turn out to be, since, for the most part, he only seemed to serve as the comic relief for the show. “Dylan [Taylor] sort of has that different gear that we had to exploit, which is sort of that funny gear. And he had a relationship with Paula Garcés the first time we put them together, and we just though that was a relationship we have to mine. That wasn’t the initial plan, but Wass was going to have something like Pervasive Developmental Disorder [similar to Autism] and have a great fear of people touching him and having contact with other people. He was going to become a weirder guy. One reason I didn’t have hallucinations for him was because I didn’t have any for him worked out yet!”

Arnel Poe — “Yeah, people guessed pretty early on that it’s Arnel’s leg loss that gets Zoe back into the program. At the beginning of the second season, she’s going to be at home, has a job teaching college, she’s going to have another romance, she’s going to have washed her hands of the whole thing. Donner’s going to be going nuts. They’re going to be doing the survival training for the mission and Arnel was going to lose a leg, and Zoe would be called back.”

Jen — Was she mistakenly put on the mission? Why can’t she see the fractal objects? “No, she was correctly put on the mission. And she can’t see [the objects] because, if you look back at when she was in the isolation tanks, she has a fear of abandonment. Jen seems to always need a man, and she’s very needy that way because she was abandoned as a child. And what the fractal objects were doing was she was going to become extraordinarily lonely in season two, and the bunny was going to fuck up the ship and she was going to have to kill that bunny. That’s her thing she was going to have to overcome, that incredible loneliness.”

Eve — “In season two and season three, and leading into Mars, Eve was going to discover that the flashback she has of Mars, where Ted is yelling ‘go go go’, she’s going to realize that on top of his helmet there it says ‘Antares’ — so she was actually seeing the future. And she’s going to realize she has to go to Mars.”

Rollie — “Rollie was going to be in jail for his [driving incident] and have to be pulled out and take Eve [to Mars]. And they were going to go up in one of the resupply vessels to Mars.”

Goss — “Goss would not be the bad guy in the end. Goss would find out that he’s been being duped a little bit, and that it’s bigger than all of them.”

Beta and the other “fractal objects” — “I was never going to define what they were. I think that’s one of the themes about the whole show, is the theology of it. Is it God? Is it not God? Is it alien? What is the Universe? I do believe in a greater being, a greater thing, and this fractal thing is really an amazing thing. I was reading in The New Yorker how stock market swings follow Pi, the fractal equation. And that’s sort of a scary thing, that it just moves. You can plot the right dips and curves [of the market] that it does indeed move fractally, and that just blows me away. There’s just tons of stuff we don’t know.”

Other reveals:

 • They would eventually get all of the fractal objects during the course of the show.
 • Arnel, Trevor, Ajay and Claire would have been behind the “true” mission being revealed to the world, eventually. The three would be forced to work with Trevor in a sort-of underground initiative and ally with him when they see that he’s right in that something larger is being hidden. We would find out that Goss is hiding a larger agenda, and then there’s an even larger agenda that even Goss is unaware of.
 • The state of the world — the planet Earth itself — would have been revealed. “We didn’t have the budget to do it the first season — it was struggle enough just to get the ship up and running and do the shows with the quality that we had. We were going to reveal the world at large and, y’know, it’s kinda a fucked up place.”
 • On that note, I mentioned the scene where Wass says he “could sleep through World War IV,” and Parriott had no idea what I was talking about. He said he’d been through the shows “eight million times” and never remembered seeing that. When I told him the episode and scene (episode 11, Wass at the isolation chambers), he said it must have been another case of Dylan Taylor ad-libbing again, and he totally missed it.
 • “There was horrific stuff we didn’t show that happened on Mars. Sharon and Walker had actually lived a couple of weeks in the habitat on the planet. Half of season three would probably have taken place on Mars or in orbit around Mars, but we hadn’t worked out fully what exactly they were going to find on Mars. But we did talk in the writers’ room about possibly having the two still alive when they arrived.”

Well, there you have it. As for the remaining episodes not shown yet in the U.S., Parriott tells me not to expect them on network television, though you will see them appear on Hulu and/or iTunes. The full set of episodes should arrive on Blu-ray next January.

I really want to thank Mr. Parriott for taking the time to talking to me and revealing so much of what many fans were wondering about this show. If only we’d get that sort of resolution with every other killed series. See me again next spring when I try to pry the show bible from Parriott’s hands to find out the rest of the details yet to be revealed.

(UPDATE: The final chapter in how Defying Gravity is here, as again revealed by James Parriott.)

Before the Beginning

You live your lives through your own subjective knowing, to begin with, and I will try to arouse within your own consciousnesses memories of events with which your own inner psyches were intimately involved as the world was formed— and though these may appear to be past events, they are even now occurring. Before the beginning of the universe, we will postulate the existence of an omnipotent, creative source. (Pause.) We will hope to show that this divine subjectivity is as present in the world of your experience as it was before the beginning of the universe. Again, I refer to this original subjectivity as All That Is. I am making an attempt to verbalize concepts that almost defy the edges of the intellect, unless that intellect is thoroughly reinforced by the intuition’s strength. So you will need to use your mind and your own intuitions as you read this book.

All That Is, before the beginning contained within itself the infinite thrust of all possible creations. All That Is possessed (pause) a creativity of such magnificence that its slightest imaginings, dreams, thoughts, feelings or moods attained a kind of reality, a vividness, an intensity, that almost demanded freedom. Freedom from what? Freedom to do what? Freedom to be what? The experience, the subjective universe, the “mind” of All That Is, was so brilliant, so distinct, that All That Is almost became lost, mentally wandering within this ever-flourishing, ever-growing interior landscape. Each thought, feeling, dream, or mood was itself indelibly marked with all of the attributes of this infinite subjectivity. Each glowed and quivered with its own creativity, its own desire to create as it had been created.

Before the beginning there existed an interior universe that had no beginning or ending, for I am using the term “before the beginning” to make matters easier for you to assimilate. In parentheses: (That same infinite interior universe exists now, for example.) All That Is contained within itself the knowledge of all existences, with their infinite probabilities, and “as soon as” All That Is imagined those numberless circumstances, they existed in what I will call divine fact. All That Is knew of itself only. It was engrossed with its own subjective experiences, even divinely astonished as its own thoughts and imaginings attained their own vitality, and inherited the creativity of their subjective creator. [Those thoughts and imaginings] began to have a dialogue with their “Maker” (all very emphatically). Thoughts of such magnificent vigor began to think their own thoughts— and their thoughts thought thoughts.

As if in divine astonishment and surprise, All That Is began to listen, and began to respond to these “generations” of thoughts and dreams, for the thoughts and dreams related to each other also. There was no time, so all of this “was happening” simultaneously. The order of events is being simplified. In the meantime, then, in your terms, All That Is spontaneously thought new thoughts and dreamed new dreams, and became involved in new imaginings— and all of these also related to those now-infinite generations of interweaving and interrelating thoughts and dreams that “already” existed (with many gestures and much emphasis). So beside this spontaneous creation, this simultaneous “stream” of divine rousing, All That Is began to watch the interactions that occurred among his own subjective progeny.

(Pause.) He listened, began to respond and to answer a thought or a dream. He began to purposefully bring about those mental conditions that were requested by these generations of mental progeny. If he had been lonely before, he was no longer. Your language causes some difficulty here, so please accept the pronoun “he” as innocuously as possible. “It” sounds too neutral for my purpose, and I want to reserve the pronoun “she” for some later differentiations. In basic terms, of course, All That Is is quite beyond any designations having to do with any one species or sex.

All That Is, then, began to feel a growing sense of pressure as it realized that its own ever-multiplying thoughts and dreams themselves yearned to enjoy those greater gifts of creativity with which they were innately endowed. It is very difficult to try to assign anything like human motivation to All That Is. I can only say that it is possessed by “the need” to lovingly create from its own being; to lovingly transform its own reality in such a way that each most slight probable consciousness can come to be (long pause); and with the need to see that any and all possible orchestrations of consciousness have the chance to emerge, to perceive and to love.

Roberts, Jane (2012-06-02). Dreams, “Evolution,” and Value Fulfillment, Volume One (A Seth Book) (Kindle Location 2177). Amber-Allen Publishing, Inc.. Kindle Edition.

Session 883.

Opt-Out Facebook?

*Try to “opt out” of Facebook, and they’ll immediately track you everywhere with the special “he opted out” DATR cookie.

*Plus: American spies galore!

http://www.law.kuleuven.be/icri/en/news/item/facebooks-revised-policies-and-terms-v1-2.pdf

http://www.law.kuleuven.be/icri/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-privacy-commission-in-facebook-investigation

https://nakedsecurity.sophos.com/2015/04/01/facebook-hits-back-at-report-claiming-it-tracks-pretty-much-everyone/

Facebook has hit back at a new report commissioned by the Belgian Privacy Commission, which claims that Facebook tracks far more users than previously thought.

The report, conducted by researchers at universities in Leuven and Brussels, says the social giant is tracking the browsing habits of everyone visiting its site, irrespective of whether or not they are an account holder, and in complete disregard of whether or not they have opted out of being tracked across the EU.

Additionally, the report says Facebook also continues to track users after they close their accounts and sets tracking cookies on some third party websites. The researchers note that social plugins, such as the Like button, are often behind the setting of these third-party cookies, even if the user does not directly interact with them.

The researchers also say Facebook is placing tracking cookies every time a user visits tertiary pages on its site, such as celebrity pages or shops, all for the purpose of delivering targeted advertising based on other pages they visit across the internet.

Under EU law, websites must generally obtain consent before using a cookie and websites must seek permission from new users before placing them.

In theory, users who have previously consented to particular cookies, can later opt out of having their web browsing history tracked in this way by clicking an ‘ad choices’ button or similar, as found on many different flavours of advertisements across the web. Taking this option typically allows the user to then choose which internet companies can and cannot track them, or even block them completely.

In the case of Facebook, however, the researchers say that an ‘opt out’ request is interpreted in an unexpected way – it actually places an additional cookie on the user’s device.

That cookie – called ‘datr’ – actually allocates a unique tracking number to the user’s device, allowing Facebook to track it for the next two years, as explained by one of the report’s authors, Günes Acar:

If people who are not being tracked by Facebook use the ‘opt out’ mechanism proposed for the EU, Facebook places a long-term, uniquely identifying cookie, which can be used to track them for the next two years. What’s more, we found that Facebook does not place any long-term identifying cookie on the opt-out sites suggested by Facebook for US and Canadian users.

Co-author Brendan Van Alsenoy told the Guardian how this policy contradicts existing law within the European Union:

European legislation is really quite clear on this point. To be legally valid, an individual’s consent towards online behavioural advertising must be opt-in.

Another of the co-authors, Rob Heyman, noted the irony brought about by Facebook’s cookie policy, saying:

If you take measures to protect your privacy from Facebook, you are actually going to be followed more on the internet.

Naturally, though, Facebook sees things differently to the report authors.

According to the Guardian, Facebook described the report as “inaccurate,” and said there had been no contact between itself and the authors prior to publication.

A Facebook spokesperson told the news agency that the report was based on assumptions, and no clarification or comment had been sought before it was made public.

Facebook said it remained “willing to engage with them and hope they will be prepared to update their work in due course,” adding:

Earlier this year we updated our terms and policies to make them more clear and concise, to reflect new product features and to highlight how we’re expanding people’s control over advertising. We’re confident the updates comply with applicable laws including EU law.

The Dublin headquartered company also told the BBC that it had passed two audits of its data protection policies and that it continues to be regulated by the Irish Data Commissioner.

These new reports come just a few days after we brought you the news that European Commission attorney Bernhard Schima admitted that the EU-US Safe Harbor agreement, designed to protect the privacy of European citizens, was not working as intended.

His advice to privacy-conscious Facebook users: “consider closing your account”.

Schima’s comment came not long after German privacy regulator Johannes Caspar, questioned Facebook’s new privacy policy – which some campaigners have suggested is just a rehash of the old one – and whether it breached the nation’s laws.

The social giant has other concerns too – Max Schrems and his ‘Europe v Facebook’ group are not only challenging the Safe Harbor agreement in the European Court of Justice, but also seeking compensation for breach of privacy via a Vienna court too.

Schrems began that action last June, claiming that Facebook supplied personal information to the US Prism spy program….

Nexus 7 Tutorial: Use Network Share as a Mount Point

This tutorial requires your Nexus 7 have ROOT access.  It is an “intermediate” difficulty level tutorial.

The Nexus 7 has no external storage medium like a microSD card.  You can use an OTG (on the go) cable to get access to removable media, keyboards, mice, etc. But wouldn’t it be nice if you could just use your home network’s Windows shares, NAS or network drive as a big fat storage unit for your brand new Nexus 7?

I know what you’re thinking.  But Shane … We have file managers with SMB (Samba/sharing) capabilities – why would we need this tutorial?

The simple answer is – this mounts your network shares as a device MOUNT POINT – meaning that share is available to all apps (emulators, media players, etc.) not just your favorite file manager.

That’s right – use any shared hard drive, network attached drive, NAS in your house/network as storage for your Nexus 7.   Sounds great, right?

For Windows folks; this is like mapping Drive S: to a network drive or remote network share.

You will need a few things:

 • Nexus 7 (Unlocked and Rooted – very easy to do with Nexus 7 Toolkit)
 • CIFS Modules (Download here)
 • Mount Manager App (Install here)
 • BusyBox (Install here)
 • Network Share on your WiFi (I’m using a GoFlex Home network drive – but any Windows share will do)
 • Some basic knowledge of working with files

Pre-Requisites:

 • Unlock/Root your Nexus 7.  This is not optional.
 • Install BusyBox
 • Ensure your network share is up and working.  If you’re sharing a Windows drive, I recommend setting up a NEW USER on Windows – one just to use for permissions for this share.

Getting it Working:

 • Unzip the CIFS modules – should be three .ko files in there.  You can put these anywhere you like – I put them on the Nexus “SDCard” folder under “mods” (/sdcard/mods)
 • Install Mount Manager on your Nexus 7.  Run it.  Grant ROOT access.
 • On the toolbar, hit the gear icon (settings).
 • Hit MANAGE MODULES.
 • Select ADD MODULEAdd each of the .ko files you extracted in Step 1.  Should look like this:

 •  Hit BACK.
 • Hit FORCE LOADING OF MODULES .. it should say CIFS MODULES ARE LOADED
  • Note: This may not work until you FORCE CLOSEthe app once:
   • Leave the app with BACK or HOME.
   • Hit the Apps button
   • Swipe off the Mount Manager app to close it
   • Reopen the app.
   • Check to see of the Modules loaded properly.
 • Hit BACK.
 • Hit the + toolbar icon to add a new mount.
 • Under Share Path, put your share: like 192.168.1.209/GoFlex Home Public or 10.1.1.14/Videos
 • (Use IP addresses not Windows PC names)
 •  Under MOUNT POINT, click the folder and it will open the default share folder.
 • Create a new folder for your share (if one wasn’t created) – the UI is a bit weird – use the Down Caret button for actions and SELECT the folder.
 • Under OPTIONS hit the + and add USERNAME.  Fill this in with your network resource username (PC username)
 • Hit the + again, add PASSWORD.  Fill this in with your network resource password (PC password()
 • Hit the + again, add IOCHARSET – fill this in with: utf8.
 • At this point it should look something like this:
  (if file_mode and dir_mode don’t fill in, add them)

 • Hit OK and your new mount is on the main screen.  Tap it.
 • If you did everything right, you will get a green check mark and it will look something like this:

 • At this point, you are ready to test.  Open a file manager, and navigate to the mount folder you made.
 • If all is good – you’re done!  You can mount and dismount this anytime from the Mount Manager.  You can automate this on boot up with the next steps.
 • Go to Mount Manager’s preferences and check LOAD MODULES and LOAD ON BOOT.  Also check ENABLE AUTO MOUNTS and AUTO MOUNT ON BOOT.
  There are also options to connect when wifi connections.

That’s it!  Enjoy your new found freedom.  Needless to say, this only works on your own network – but clever people might find a way to make it work from ANY access point anywhere.  Maybe the topic of a different tutorial.

Desiderata (Max Ehrmann)

desiderta

Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.
Avoid loud and aggressive persons,
they are vexations to the spirit.
If you compare yourself with others,
you may become vain and bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.
Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism.
Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.
Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.
Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.
You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.
Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.
With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful.
Strive to be happy.

Max Ehrmann, Desiderata, Copyright 1952.