FAQ about water

HOW DO YOU GET DEHYDRATED?

Through activities of daily living, the average person loses about 3- 4 liters (about 10-15 cups) of fluid a day in sweat, urine, exhaled air and bowel movement. What is lost must be replaced by the water/ fluid we drink and the food we eat. We lose approximately 1-2 liters of water just from breathing.

Continue reading

Noach en ‘De Reuzen’

Wanneer we de bijbel strikt nemen, en we lezen over Noach en zijn geschiedenis in het boek Genesis, dan valt het vrij snel op dat we over de leefwereld van Noach niet zo veel informatie meekrijgen. Wanneer het gaat over de oudheid komt daar nog bij dat via school, boeken, media en dergelijke we tegenwoordig helemaal geïndoctrineerd zijn met ideeën van primitieve mensen en gebruiken.

Continue reading

Born of Hope

Born of Hope is een 60 minuten durende film, gebaseerd op In de ban van de Ring en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. De aard en kwaliteit van het onderwerp heeft mensen van over de hele wereld aangetrokken. Velen hebben zich aangesloten bij het team.

Continue reading