de nagual

De nagual is dat deel van ons zelf waar we helemaal niets mee doen. Het is dat deel van ons, waar geen beschrijving voor bestaat. Geen namen, geen gevoelens, geen kennis. Je kunt hem ervaren.

Zodra we dat ervaren neemt de tonal het weer over en gaan we benoemen. Slechts bij je geboorte en korte tijd erna, ervaren we alleen de nagual. Dan begin je ‘iets’ te missen en begint de tonal zich te ontwikkelen. Ze horen bij elkaar. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat het niet is

De nagual is niet de geest, ziel of gedachten der mensen. Ook is het niet een staat van genade, noch De Hemel. Evenmin is het puur intellect, psyche, energie, vitaliteit, onsterfelijkheid of levenskracht.

De nagual is ook niet het Opperwezen, de almachtige God. Dit betekent niet dat God niet bestaat, slechts dat God een element is van onze persoonlijke tonal en de tonal van de tijd. God maakt deel uit van alles waarvan we denken dat de wereld is opgebouwd, inclusief God natuurlijk. God kan niet vrijelijk waargenomen worden. Je kunt alleen over Hem praten.

Twee delen

Je kunt de nagual ervaren, maar je kunt er derhalve nog niet over praten. De nagual is overal rondom het eiland. Bij de geboorte en korte tijd daarna zijn we helemaal nagual. We voelen dat we, om te functioneren nog een ander deel nodig hebben en ontwikkelen de tonal. Deze wordt zo onmisbaar voor ons dat zij de glans van de nagual uitdooft.

We voelen ons hele leven dat we twee delen zijn, maar we beschrijven die twee delen telkens weer als elementen van de tonal. Goed en kwaad. God en Satan.

Wat voor bijzonders kunnen we dan wel vinden in dat gebied buiten de tonal?

Dat kun je op geen enkele manier uitleggen. Als je zou zeggen: Niets, zou je de nagual enkel een deel maken van de tonal. Alles wat je er over kunt zeggen is dat je buiten het eiland de nagual vindt.

De tonal en de nagual zijn een echt paar. De ware betekenis kun je niet vatten. De twee delen van ons zelf. We voelen dat er nog iets is. Maar als we proberen dat andere vast te pinnen, neemt de tonal de leiding over en is als een echte leider kleingeestig en jaloers. Ze verblindt een ieder met haar sluwheid en dwingt ons elk vermoeden dat er zoiets bestaat te onderdrukken.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *