De onbekende planeet

De afgelopen jaren is nieuws omtrent Armageddon, ofwel het einde der tijden, in grote mate toegenomen. Steeds vaker zijn er mensen die voorspellen dat het einde nabij is en veelal vallen de daarbij genoemde jaartallen tussen de jaren 2003 en 2012.

Zowel in de bijbel als in de Koran worden deze beide jaartallen genoemd in verband met het einde der tijden. Ook de Inca’s, Azteken, Egyptenaren, Indianen en Aboriginals geloven dat deze jaren van groot belang zijn voor de aarde en de mensheid.

Als je op zoek gaat naar informatie hierover, kom je al gauw de termen Niburu en Planet.X tegen. Niburu komt in vele van de verschillende geschriften, muurschilderingen en hiëroglyfen voor.

De vraag hierbij is of het hier om een mythe of om geschiedenis en dus de waarheid gaat.

Op de eerste plaats is het uitzonderlijk dat verschillende volkeren er over geschreven hebben en voorspelden dat in het jaar 2003 deze planeet terug zal keren in ons sterrenstelsel. Tevens voorspelden zij dat het jaar 2012 een belangrijk jaar zal worden voor de aarde en haar bewoners, waarbij Niburu een grote rol zal spelen.

Verder blijkt dat de huidige wetenschap meer weet over Niburu en er zelfs bewijzen voor heeft dat deze al in ons sterrenstelsel is. De politiek en media houden deze informatie stil, maar voor degenen die er naar zoeken is alle informatie beschikbaar.

Tot slot is gebleken dat de politiek en media meer weten over Niburu. Officieus zijn ze bereid toe te geven dat Niburu bestaat en al in ons sterrenstelsel is. Officieel is dit echter een ander verhaal. Zij krijgen van hogerhand namelijk opgelegd deze informatie niet vrij te geven en zonodig te ontkennen dat Niburu bestaat. Men voert zelfs bewijzen aan waaruit zou blijken dat het om een fabeltje gaat.

Zoals bij zoveel van deze zaken is het raadzaam zelf op zoek te gaan naar nadere informatie. De overgheid is in deze niet te vertrouwen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *