de tonal

De tonal is alles wat we zijn, alles waar we een woord voor hebben, alles wat het zelf maakt, alles wat we weten, alles wat binnen je gezichtsveld past.

De tonal is alles wat we weten. En dat omvat niet alleen onszelf als personen, maar alles in onze wereld. Je zou kunnen zeggen dat de tonal alles is wat binnen ons gezichtsveld valt. We beginnen de tonal te ontwikkelen bij onze geboorte. Op het moment dat we de eerste lucht inademen, ademen we ook kracht in voor onze tonal. Daarom is het juist om te zeggen dat de tonal van een menselijk wezen op de innigste wijze verbonden is met zijn geboorte. De tonal begint bij de geboorte en eindigt bij onze dood.

Functie

De tonal maakt de wereld alleen bij wijze van spreken. Ze kan niets creëren of veranderen. Toch maakt ze deel uit van de wereld omdat het haar functie is te oordelen, te schatten en te getuigen. De tonal wikt en weegt volgens tonal-regels. De tonal is een schepper die niets schept. Met andere woorden, de tonal maakt de normen met behulp waarvan ze de wereld waarneemt. En daarom creëert ze bij wijze van spreken de wereld.

Wat het is

De tonal is een eiland. En op dat eiland bevindt zich alles wat we hebben. Het eiland is in feite onze wereld. Er is een persoonlijke tonal voor elk van ons, en er is voortdurend een collectieve tonal voor ons allen, die we de tonal van de tijd zouden kunnen noemen. Alles wat we over onszelf weten en over de wereld, is te vinden op het eiland van de tonal.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *