Nieuwe of toch oude planeet in ons zonnestelsel?

Niburu is op dit moment misschien wel het meest besproken onderwerp in de wereld van de wetenschap, astronomen en de wereldregering.

Professor Zecharia Sitchin wordt door velen beschouwd als de grootste historicus aller tijden. Zijn boeken “the earth cronicles” worden op een aantal Amerikaanse universiteiten onderwezen en zijn in dertien talen vertaald. Zecharia Sitchin is expert op het gebied van sumerische kleitabletten. Zijn belangrijkste ontdekking is dat onze planeet sinds 450.000 jaar meerdere malen bezocht werd door de Annunaki (zij die van de hemel naar de aarde zijn gekomen).

De Sumeriers hebben een lijst van wat zij allemaal hebben uitgevonden. Dit lijkt een soort opsomming van onze beschaving. Ze bedachten het schrift, het schoolsysteem, het tweedekamer stelsel. De Sumeriers zeggen dat deze beschaving hen was bijgebracht door wezens die vanuit de hemel op de aarde waren beland. De Annunaki (ook wel reuzen genoemd) zijn de bewoners van de planeet Niburu, de tiende planeet binnen ons zonnestelsel. Iedere 3600 jaar komt deze planeet met haar ovale baan om de zon, dicht bij ons in de buurt. Uit de kleitabletten blijkt dat de mensheid door de Annunaki naar hun beeld en gelijkenis gecreëerd is. Zecheria Stichin heeft echter nog nooit officieel een datum genoemd voor de terugkeer van Niburu. Toch lijkt hij er van overtuigd dat Niburu nabij is. De terugkeer van Niburu zal voor velen een nieuw begin betekenen.

In het jaar 1987 heeft de NASA een officiële aankondiging gedaan over het bestaan van een nieuwe planeet. Op 7 Oktober 1999 ontdekte een Britse wetenschapper de tiende planeet. Dit concludeerde hij na het bestuderen van 13 kometen wiens banen verstoord waren door een nog grote onbekende planeet in de baan rond onze zon. In de Science Journaal heeft de Nederlandse astronoom Govert schilling een artikel geschreven dat zo begon: “koers komeet duidt op mysterieuze planeet” Discovery news meldde in juni 2001: “Large object discovered orbiting sun”.

Russische wetenschappers organiseerden in 2000 bijeenkomsten waar werd gediscuteerd over de planeet. Deze was ontdekt door één van Ruslands grootste observatora. Dit leidde tot het 2003 probleem. Top officials stelden een commissie samen om het (probleem) te onderzoeken. Dr. Dmitriev toonde aan dat alle planeten in ons zonnestelsel opmerkelijke veranderingen ondergaan.

Mars: De atmosfeer is aanzienlijk dikker geworden (twee keer zo dik)
Maan: Begint een atmosfeer te krijgen samengesteld uit natrium. Dr. Dmitriev verklaart: “Rond de maan bevindt zich een 6.000 km dikke natrium laag. Deze laag is nog nooit eerder gemeten. Ze is nieuw.
Aarde: In de bovenste laag van de atmosfeer begint zich HO gas te vormen. Gas hoort hier in deze hoeveelheid helemaal niet voor te komen.
Venus: Duidelijke stijging in lichtsterkte en helderheid.
Jupiter: Grote energieuitstoot zodat een geïoniseerde stralingsbuis waarneembaar is, welke gevormd wordt tussen haar en maan IO. Deze energiestraal is recentelijk gefotografeerd. Ook is het magnetische veld meer dan verdubbeld.

Onderzoeken geven aan dat Uranus en Neptunes recentelijk een poolshift hebben ondergaan. Toen de Voyager2 Uranus en Neptunes passeerde bleek dat de noordelijke en zuidelijke magnetische polen verplaatst waren. Na metingen kwam naar voren dat de polen 40 tot 50 graden verschoven waren. Dit is een aanzienlijke verandering t.o.v de roterende pool.

De terugkeer van Niburu en de effecten hiervan zijn uitgebreid terug te vinden in onze geschiedkundige geschriften. De bijbel, Hopi legendes, Maya overlevingen, Sumerische geschriften; ze beschrijven allemaal drie dagen duisternis. Deze worden verklaard door de enorme zwaartekracht-effecten van het magnetische veld van de planeet Niburu op de aarde. Deze effecten zorgen ervoor dat de rotatie van de aarde ongeveer drie dagen stopt. Het mag wel duidelijk zijn dat we hier over een enorme planeet praten, wanneer de effecten van zwaartekracht en de magnetische velden zo enorm zijn.

Over de hele wereld maken we groeiende verstoringen in de weerpatronen mee, waardoor oogsten mislukken. De activiteit van vulkanen is sterk toegenomen. Aardbevingen komen vaker voor en zijn zwaarder (7.0 op de schaal van Richter). De rotatie van de aarde is langzaam aan het vertragen, de zeespiegel stijgt, bossen sterven af. Diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Ziektes en bacteriën heersen over onze planeet.

Aanwijzingen voor een mogelijke terugkeer van Niburu zijn in overvloed te vinden in ons dagelijks leven. Waarom houden media en politiek dit voor ons verborgen?

Stel dat daadwerkelijk naar buiten komt dat er leven op een andere planeet bestaat. Dan vervalt alle grond onder onze huidige beschavingen. Wereldleiders verliezen hun machtspositie omdat hen universele en natuurlijke kennis ontbreekt. Zoals altijd gaat het uiteindelijk allemaal om geld en macht. En angst. Onze leiders zijn bang dat een dergelijke nieuws zal leiden tot massahysterie. Doe dus vooral eigen onderzoek. trek eigen conclusies. We hebben recht op alle informatie die er is. Daarom ook onder de links juist enkele die pleiten voor het mythologische karakter van planeet-X

Links:
Niburu (Planet X) Explained
Sitchin heeft het fout
The Planet X Saga: The Scientific Arguments in a Nutshell
De dreigende komst van Planeet X
De internet encyclopedie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *