HomeMysteriesNoach en ‘De Reuzen’

Comments

Noach en ‘De Reuzen’ — 3 Comments

 1. Leest Gen 6:1-4 over de verloedering van de mensheid met een onbevooroordeelde mening dan is het eerste dat eruit naar voren komt dat de zondige levenswandel van de mens zelf voor God aanleiding is om dat hele van God afgeweken zooitje goddelozen uit te roeien. Het valt ook direct op dat er niet wordt gerept over Gods strafmaatregelen tegen (gevallen) engelen maar wel over strafmaatregelen tegen de mens, als dé aanstichter van deze uit de hand gelopen wantoestand. Want de context van dit gedeelte maakt toch echt duidelijk dat het hier handelt over mensen en niet over (gevallen) engelen.

  Die context wijst in de richting van de zondige mens die hier in Gods ogen de oorzaak van het ontstane drama is en deze aanwijzing wordt maar al te makkelijk door hele volksstammen over het hoofd gezien. Want in vers 2 zijn het de zonen Gods die zich misdragen en direct daarna volgt in vers 3 Gods reactie hierop: “Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij (dat is de mens) zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn”. De mens heeft zich misgaan en daarom wordt de levensduur van de mens sterk ingekort. De mens waar vers 3 op doelt als de aanleiding voor Gods ingrijpen zijn de zonen Gods in vers 2 en niet de dochters der mensen. God zegt namelijk: “…nu zij zich misgaan hebben…” en dat duidt op het actieve handelen van de zonen Gods, zij zijn namelijk het onderwerp in vers 2. Deze zonen Gods worden hier als de oorzaak aangewezen en hadden hier iets gedaan dat voor God een gruwel is doordat zij zich vrouwen namen uit de dochters van de mensen die met God allang geen rekening meer hielden en als gevolg daarvan ook zelf van God afvallig werden. Want… slechte omgang bederft goede zeden. Op dit verraad tegenover de Schepper volgt Zijn reactie. Met de mensen die voortaan niet ouder konden worden dan 120 jaar worden dus, naast de rest van de wereldbevolking, ook de zonen Gods en hun nageslacht bedoeld. Gods besluit tot ingrijpen was namelijk een reactie op de daden van deze zonen Gods. Zowel de zonen Gods als de dochters der mensen zijn de tot wetteloosheid vervallen mensen waarmee God zou gaan afrekenen.
  Bron: http://www.wat-is-waarheid.info/reuzen.htm

 2. Je hebt beslist te veel in de boeken gelezen van een zekere Erich von Däniken.
  Onvoorstelbaar en verbijsterend, zo’n kortzichtigheid.
  Wellicht is de aarde toch plat? en zijn ze nooit naar de maan geweest?

 3. Ik heb niet één boek van Erich van Däniken gelezen. Te licht en te populistisch. Het artikel is bedoeld om denkbeelden die altijd als vaststaand worden aangenomen – om alleen zo nu en dan door nieuw oudheidkundig onderzoek in datering te worden bijgesteld – enigszins in beweging te brengen.
  Nee, de aarde is niet plat. We kunnen een argument starten over wat 3D precies is, maar voor de goede orde houden we het erop dat onze wereld een 3D bolvorm heeft.
  Het bezoek aan de maan is tot op heden in heel wat kringen – ook wetenschappelijke – een onderwerp waarop geen afdoend antwoord is gegeven. Er zijn nogal wat vreemde aanwijzingen. Natuurlijk doen ‘we’ die meestal snel af als complottheorie. Dan heeft het beestje een naam en hoeven we er niet meer over na te denken. So be it, maar het verandert niets aan de gegevens. Mensen zijn vrij hun reactie te kiezen. De keuze is niet á priori ‘de waarheid’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *