Leuk om te weten

 • De jongste paus die ooit heeft bestaan was slechts elf jaar.
 • Een sigarettenaansteker bestond al voordat de lucifer werd uitgevonden.
 • In elke reep chocola zitten gemiddeld acht insectenpoten.
 • De hoorn van een neushoorn is gemaakt van samengeperst haar.
 • In heel China bestaan maar honderd achternamen. Er wonen 1.3 miljard mensen, dus 93 miljoen Chinezen hebben dezelfde achternaam.
 • Elk jaar stikken gemiddeld 100 mensen in een balpen.
 • Een olifant slaapt maar twee uur per dag.
 • Heel erg: Michael Jordan (de beroemde basketballer) verdient met reclame voor Nike evenveel als alle fabrieksarbeiders van de Maleisische Nike fabrieken.

Leuk om te weten

 • Onze Arabische cijfers stammen uit India
 • Een Amerikaans wetsartikel uit 1969 verbiedt burgers om contact te maken met buitenaardse wezens of hun voertuigen
 • De pinguïn en de Galapagosaalscholver zijn de enige vogels die niet kunnen vliegen, maar wel zwemmen.
 • Een Amerikaanse uroloog kocht de penis van Napoleon voor 40.000 dollar.
 • De perzik en de amandel zijn familie.
 • Dagelijks vindt op de wereld honderdmiljoen keer sexuele gemeenschap plaats.
 • Elf procent van de wereldbevolking is linkshandig.
 • Een kakkerlak kan negen dagen zonder kop leven voordat hij aan honger dood gaat.
 • De helft van alle misdaden wordt gepleegd door minderjarigen. Acht op de tien inbraken wordt gepleegd door mensen tussen de dertien en eenentwintig jaar.
 • Priesters in het oude Egypte hadden op geen enkele plaats op hun lichaam haar. Zij lieten dat weghalen.
 • Een meerval heeft meer smaakpapilllen dan enig ander dier in de wereld.
 • Een struisvogel heeft een oog dat groter is dan zijn hersenen.

Nieuwe of toch oude planeet in ons zonnestelsel?

Niburu is op dit moment misschien wel het meest besproken onderwerp in de wereld van de wetenschap, astronomen en de wereldregering.

Professor Zecharia Sitchin wordt door velen beschouwd als de grootste historicus aller tijden. Zijn boeken “the earth cronicles” worden op een aantal Amerikaanse universiteiten onderwezen en zijn in dertien talen vertaald. Zecharia Sitchin is expert op het gebied van sumerische kleitabletten. Zijn belangrijkste ontdekking is dat onze planeet sinds 450.000 jaar meerdere malen bezocht werd door de Annunaki (zij die van de hemel naar de aarde zijn gekomen).

De Sumeriers hebben een lijst van wat zij allemaal hebben uitgevonden. Dit lijkt een soort opsomming van onze beschaving. Ze bedachten het schrift, het schoolsysteem, het tweedekamer stelsel. De Sumeriers zeggen dat deze beschaving hen was bijgebracht door wezens die vanuit de hemel op de aarde waren beland. De Annunaki (ook wel reuzen genoemd) zijn de bewoners van de planeet Niburu, de tiende planeet binnen ons zonnestelsel. Iedere 3600 jaar komt deze planeet met haar ovale baan om de zon, dicht bij ons in de buurt. Uit de kleitabletten blijkt dat de mensheid door de Annunaki naar hun beeld en gelijkenis gecreëerd is. Zecheria Stichin heeft echter nog nooit officieel een datum genoemd voor de terugkeer van Niburu. Toch lijkt hij er van overtuigd dat Niburu nabij is. De terugkeer van Niburu zal voor velen een nieuw begin betekenen.

In het jaar 1987 heeft de NASA een officiële aankondiging gedaan over het bestaan van een nieuwe planeet. Op 7 Oktober 1999 ontdekte een Britse wetenschapper de tiende planeet. Dit concludeerde hij na het bestuderen van 13 kometen wiens banen verstoord waren door een nog grote onbekende planeet in de baan rond onze zon. In de Science Journaal heeft de Nederlandse astronoom Govert schilling een artikel geschreven dat zo begon: “koers komeet duidt op mysterieuze planeet” Discovery news meldde in juni 2001: “Large object discovered orbiting sun”.

Russische wetenschappers organiseerden in 2000 bijeenkomsten waar werd gediscuteerd over de planeet. Deze was ontdekt door één van Ruslands grootste observatora. Dit leidde tot het 2003 probleem. Top officials stelden een commissie samen om het (probleem) te onderzoeken. Dr. Dmitriev toonde aan dat alle planeten in ons zonnestelsel opmerkelijke veranderingen ondergaan.

Mars: De atmosfeer is aanzienlijk dikker geworden (twee keer zo dik)
Maan: Begint een atmosfeer te krijgen samengesteld uit natrium. Dr. Dmitriev verklaart: “Rond de maan bevindt zich een 6.000 km dikke natrium laag. Deze laag is nog nooit eerder gemeten. Ze is nieuw.
Aarde: In de bovenste laag van de atmosfeer begint zich HO gas te vormen. Gas hoort hier in deze hoeveelheid helemaal niet voor te komen.
Venus: Duidelijke stijging in lichtsterkte en helderheid.
Jupiter: Grote energieuitstoot zodat een geïoniseerde stralingsbuis waarneembaar is, welke gevormd wordt tussen haar en maan IO. Deze energiestraal is recentelijk gefotografeerd. Ook is het magnetische veld meer dan verdubbeld.

Onderzoeken geven aan dat Uranus en Neptunes recentelijk een poolshift hebben ondergaan. Toen de Voyager2 Uranus en Neptunes passeerde bleek dat de noordelijke en zuidelijke magnetische polen verplaatst waren. Na metingen kwam naar voren dat de polen 40 tot 50 graden verschoven waren. Dit is een aanzienlijke verandering t.o.v de roterende pool.

De terugkeer van Niburu en de effecten hiervan zijn uitgebreid terug te vinden in onze geschiedkundige geschriften. De bijbel, Hopi legendes, Maya overlevingen, Sumerische geschriften; ze beschrijven allemaal drie dagen duisternis. Deze worden verklaard door de enorme zwaartekracht-effecten van het magnetische veld van de planeet Niburu op de aarde. Deze effecten zorgen ervoor dat de rotatie van de aarde ongeveer drie dagen stopt. Het mag wel duidelijk zijn dat we hier over een enorme planeet praten, wanneer de effecten van zwaartekracht en de magnetische velden zo enorm zijn.

Over de hele wereld maken we groeiende verstoringen in de weerpatronen mee, waardoor oogsten mislukken. De activiteit van vulkanen is sterk toegenomen. Aardbevingen komen vaker voor en zijn zwaarder (7.0 op de schaal van Richter). De rotatie van de aarde is langzaam aan het vertragen, de zeespiegel stijgt, bossen sterven af. Diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Ziektes en bacteriën heersen over onze planeet.

Aanwijzingen voor een mogelijke terugkeer van Niburu zijn in overvloed te vinden in ons dagelijks leven. Waarom houden media en politiek dit voor ons verborgen?

Stel dat daadwerkelijk naar buiten komt dat er leven op een andere planeet bestaat. Dan vervalt alle grond onder onze huidige beschavingen. Wereldleiders verliezen hun machtspositie omdat hen universele en natuurlijke kennis ontbreekt. Zoals altijd gaat het uiteindelijk allemaal om geld en macht. En angst. Onze leiders zijn bang dat een dergelijke nieuws zal leiden tot massahysterie. Doe dus vooral eigen onderzoek. trek eigen conclusies. We hebben recht op alle informatie die er is. Daarom ook onder de links juist enkele die pleiten voor het mythologische karakter van planeet-X

Links:
Niburu (Planet X) Explained
Sitchin heeft het fout
The Planet X Saga: The Scientific Arguments in a Nutshell
De dreigende komst van Planeet X
De internet encyclopedie

Bijna lente

bijna lenteHet levert prachtige plaatjes op, dat wel. Maar het is ook een beetje van de gekke. De hele winter kan je alleen maar dromen van witte dagen. Eigenlijk was het niet meer dan een verlengde nazomer. Het zal allemaal wel komen door het veelgenoemde broeikaseffect. Als het beessie maar een naam heeft. ‘t Is mij om het even…
Wat ik heel gek vind is dat uitgerekend twee dagen voordat officieel de lente begint sneeuw en hagel naar beneden vallen. En ja, ik ken alle maart gezegdes en boerenwijsheden. Maar een vreemd gezicht blijft het (g). Iemand die er helemaal niet blij mee was is onze hond Billie. Hij wordt gek van een spatje regen. Dus van deze gure voorjaarse dagen moet hij niet veel hebben. En eerlijk gezegd, ik zelf ook niet. Zal blij zijn als straks de zon weer lekker op mijn blote bast schijnt. Ik ben een warmtedier. Tot die tijd zie ik nog maar wat af; samen met mijn hond.

pvv op 16 zetels?

Wat is er toch aan de hand met Nederland? We worden platgegooid met spotjes waarin wordt ingespeeld op angsten bij de massa. En altijd weer komt de bedreiging uit de hoek van de Islam.

Onze maatschappij is in de war. Dat mag duidelijk zijn. Het is in mijn visie echter zeer gevaarlijk om heel veel van die misstanden te wijten aan onze Islamitische medelanders.

Eerder in onze geschiedenis gebeurde dit met de Joden. Zij kregen de schuld van alles wat mis was in de Duitse maatschappij in de jaren dertig. We weten allemaal waartoe dit heeft geleid.

Persoonlijk ben ik niet altijd makkelijk. Misschien kun je het zelfs hard noemen. Ik vind het Nederlandse beleid ten opzichte van Islamieten dikwijls te soft. Wanneer voorgangers uitspraken doen over homo’s en daarin stellen dat het beter is dat zij zich van een hoge flat gooien, dan mogen deze voorgangers wat mij betreft onmiddellijk het land worden uitgezet. Ik heb het niet zo op dat eeuwige praten, praten en nog eens praten. Niet dat ik geen voorstander ben van een dialoog. Dat ben ik zeker wel. Het is het belangrijkste instrument om tot wederzijds begrip te komen. Maar er zijn grenzen. En wanneer deze worden overschreden dan moeten we niet aarzelen handelend op te treden. Dat dit niet gebeurt komt onder andere door de angstcultuur waarin we met zijn allen zitten. Zoals gezegd: dit baart mij zorgen.

De PVV op zestien zetels als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat vind ik onrustbarend. Ik ben een democraat in hart en nieren. Iedere partij heeft voor mij bestaansrecht, wanneer zij een draagvlak heeft binnen onze maatschappij. Dit laatste is nu juist wat ik zo erg vind. Er is draagvlak voor de boodschap van de PVV. En waarin onderscheidt die boodschap zich van andere politieke partijen? Alle Islamieten het land uit.

Alle Islamieten het land uit. Het is de schuld van alle Joden.

Voor mij lijken deze uitspraken teveel op elkaar om er een gerust gevoel bij te hebben. Ik schaam me bijna om een Nederlander te zijn en hoop dat de andere krachten in ons land sterk genoeg zullen blijken om deze trent om te buigen, c.q. te weerstaan. Beelden uit de film ‘Children of men’ doemen in mij op. Ik weet: zover is het nog lang niet. Ik weet echter ook dat bij heel veel van ons gevoelens verscholen zitten die er pas uitkomen wanneer de situatie daartoe uitnodigt. Ook ik ben niet zeker van mijzelf. Wie is dat wel?

Children of men

GEEN KINDEREN, GEEN TOEKOMST, GEEN HOOP

quotes

Theodore Faron : I can’t really remember when I last had any hope, and I certainly can’t remember when anyone else did either. Because really, since women stopped being able to have babies, what’s left to hope for?

Julian Taylor : What do the police know about justice?

Children of menHet is het jaar 2027. Mensen kunnen geen kinderen meer voortbrengen. Een voormalig activist stemt in met het plan om een op wonderbaarlijke wijze zwanger geraakte vrouw te begeleiden naar een veilige plaats op zee. Het toekomstbeeld dat wordt geschetst is aangrijpend en op een vreemde manier voelt alles heel dichtbij. De vervallen samenleving wordt in gedetailleerde beelden getoond. Boeiend en heel beangstigend.

Awards : Genomineerd voor 3 Oscars. Verder nog 16 andere onderscheidingen en 14 nominaties.

Trailers : Apple movies.

Euthanasiepillen

Sommige sf-films blijven op aarde en zo dicht bij het heden dat het angstaanjagend herkenbare nachtmerries oplevert in plaats van toekomstdromen.

Children of Men speelt in het Londen van 2027, maar afgezien van bewegende billboards op dubbeldekkers is er weinig futuristisch te bekennen in het straatbeeld. TV-beelden zijn alom aanwezig en uit luidsprekers schalmt voortdurend een boodschap van de overheid om illegale immigranten, de zogenaamde fugi’s, aan te geven. Het straatbeeld is grauw met veel vuilnis. Doordat om onbekende redenen al 19 jaar geen baby’s zijn geboren komt het No Future-doemscenario steeds dichterbij. Met de slogan ‘u bepaalt zelf wanneer’ verstrekt de overheid euthanasiepillen.

Regisseur Cuarón verwijst regelmatig naar actuele problematiek rond immigranten en moslims, zodat 2027 nog dichterbij komt. Wanneer in een Guantanamo Bay-achtig vluchtelingenkamp de hoofdpersonen op zoek moeten naar een weg naar veiligheid is de filmervaring zeer intens en levert een aantal onvergetelijke beelden op. Het hele verhaal wordt trouwens als een soort documentaire verteld waardoor je helemaal in de gebeurtenissen wordt gezogen. De beklemming, de afschuw blijven dagen hangen en zetten erg aan het denken.

Het verhaal heeft me in het hart geraakt. Het is een van de beste films die ik ooit heb gezien. Zonder twijfel schaf ik hem onmiddellijk na de DVD-release aan.

Families of consciousness

Derived from “The Unknown Reality, Vol. 2, a Seth Book” by Jane Roberts

“These categories do not come first. Your individuality comes first. You have certain characteristics of your own. These place you in a certain position. As you are not a rock or a mineral, but a person, so your individuality places you in a particular family or species of consciousness. This represents your overall viewpoint of reality. At particular periods of history, in your terms, different families may predominate.”
by Seth 
Section 6, Session 732

Gra-ma’-da

Specialize in organization in many areas of life; active, vital, and creatively aggressive; often founders of social systems. (from Section 6, Session 736)

Su-ma’-fi

Deal primarily with teaching and passing on knowledge, custodians of knowledge. (from Section 6, Session 736)

Tu’-mold

Devoted to healing in all areas: physically, culturally, and/or spiritually. (from Section 6, Session 736)

Vold

Primarily reformers with excellent precognitive abilities. They are possessed by an idea of change and feel driven or compelled to make that idea a reality. They bring probabilities into physical reality. (from Section 6, Session 736)

Mil’-u-met

Composed of mystics & direct their energy inward. They have simple, direct & childish mannerisms, not bothering with convention. Deeply involved with nature. They help nourish the psyche of the mind and are not found in positions of authority. (from Section 6, Session 736)

Zu’-li

Involved mainly with the fulfillment of body activity. Athletes, devoted to perfecting the capabilities of the body, demonstrating the beauty, speed, elegance, & performance of the body, serving to point out the capabilities of the flesh, physical doers. (from Section 6, Session 736)

Bor-le’-dim

Deals primarily with parenthood, natural “earth parents”, often having large families. They insert new stability by marrying into other families of consciousness. Their main consideration is the family unit. The children have  brilliant minds, healthy bodies, strong clear emotions & demonstrate the vitality of creaturehood, serve as strong earth stock, provide physical & mental strength to our race.  (from Section 6, Session 737)

Il’-da

These members are communicators and travelers. These “exchangers” traveler dealing primarily with ideas, products, social and political concepts. Explorers, merchants, missionaries, sailors, pirates, slaves, diplomats,  archaeologists, salesmen are examples. Lively, talkative, imaginative seed carriers of communication, restless & on the move. (from Section 6, Session  737)

Su-mar’-i

Often coming to full strength in civilizations before great social changes, they are creatively playful, extremely independent, initiators, generally born in spring. They are seldom conformers and do not take to organizations or structured groups. They have a capacity to reach out emotionally to others & empathize. Many have a mystical sense of connection with nature. (from Section 6, Session 734 and 736)

Games to build understanding

The Name It & Claim It

I invite all of you to join me in this game. Remember that what we think and claim is what we create. The consciousness has no limits to its ability except that it will create only what we choose and when we do not consciously choose anything and continually change our mind and give energy to the rational approach which is bound by space and linear time, then it is small wonder that we feel we are never going to accomplish our goal. The trick is that first we must name and claim a goal and then just concentrate on living each moment to its fullest. Our consciousness will take care of the rest. Remember to look for the events that give you
pleasure, you know, that warm feeling that makes you glad to be alive and fills you with happiness. Then go back to your earliest memory and find that feeling and follow it to the present day. You will find your calling and then claim it.

The Money Game

When you have compose yourself in bed before going to sleep. Imagine a pot of money containing bills of all different denominations such as: 10s, 20, 50s 100s, and 1000 filling the pot to overflowing, right above your body near the ceiling. Now, imagine the pot turning over and the bills falling all over your body until you are covered with them. Feel the money as it covers your body. Then forget it and go to sleep. Do this exercise for 3 consecutive nights and then forget about it. A week later, review what has happen in your life regarding money or your income. Do not think about the exercise during the intervening time, just be alert to any event which involves your finances.

Play With Magic

Game 1…

Have you ever rode a cloud? You haven’t, then it is time you did. It helps to do this with children because they are so good at riding clouds and sliding down rainbows. Just relax and look at the sky. Select a nice fluffy one and close your eyes and focus on your inner landscape. See your cloud. Just grab the end of it and pull it down to ground level and step on to it. Set down and get conformable and enjoy the ride. Look over the side and watch the landscape as it flows by. The hills and valleys and the mountains. Hey look to your right, see that bird flying along with us. Be careful the air currents are pretty bumpy right here. Hang on tight. How are you enjoying your ride. Well it is time to go home. Just visualize your home and you will be there. Now lower the cloud to ground level and hop off. See, that wasn’t so hard, was it. Tomorrow we will slide down a rainbow using the same magic.

Game 2…

Programing a parking place. As you drive to the parking lot, visualize a parking space right in front of the store you are going to and then forget about it. When you enter the parking lot, drive right to that spot and park your car. It will be empty by the time you get there.See there it is and you don’t even have to wait for it.

Game 3…

Changing traffic lights to green. When you start your car just imagine all traffic lights will be green as you approach them and then forget about it. Voile, they are green. Wasn’t that easy. If you have a child in the car with you, let them do it. They are so good at magic.

Patsy Davis lives in Seattle, WA. In 1998, she and her husband celebrated their 50th wedding anniversary.  At present she has 4 children and 9 grand-children.  Patsy states, “My life has been a grand adventure and I wouldn’t change a single event because this is my expression and I am a Speaker.”

Jagers van Duin

duin 7Een nieuw boek uit de beroemde Duin serie.
Op 24 november 2006 verschijnt de Nederlandse versie van “DUIN 7” Jagers van Duin.

Jagers van Duin en het slotdeel, Zandwormen van Duin, brengen alle verhaallijnen en geliefde karakters uit Frank Herbert’s klassieke Duin universum bijeen. Het tijdperk omvat zowel de Butlerse Jihad als de originele Duin series en wat daarna komt. De boeken zijn gebaseerd op de door Frank Herbert zelf geschreven ‘grote lijnen’ (het concept) welke bijna tien jaar verborgen lagen in een kluis. Deze twee delen zullen alle brandende vragen beantwoorden die Duin fans zich zolang stelden.

Meer nieuws vind je op de officiële duin website.

Het Chinese Roswell

Het verhaal van de Dropa’s, het mysterie van de Dropa Stenen of het Chinese Roswell. Dit verhaal is bekend onder vele namen en het maakt niet uit welke je kiest want het verhaal van de Dropa’s is één van de interessantste verhalen uit de geschiedenis van het buitenaardse en de mens.

De ontdekking

De ontdekking vond plaats in 1938 in het hooggebergte van Baian-Kara-Ula op de grens van China en Tibet. Een archeologische expeditie, onder leiding van de Chinese professor Chi Pu Tei, ontdekte regelmatige rijen graven in de grotten van het gebergte. De skeletten waren overblijfselen van een vreemd en afwijkend menselijk ras. De lengte van de skeletten bedroeg gemiddeld 1,30 meter. Ze waren erg licht gebouwd en ze hadden schedels die erg groot en overontwikkeld waren.
Iemand vroeg of de overblijfselen van apen afkomstig konden zijn. Professor Chi Pu Tei antwoordde toen: “Wie heeft er gehoord van apen, die elkaar begraven?”
Chi Pu Tei en zijn team drongen vervolgens verder de grot binnen en daar ontdekten zij interessante grotschilderingen.
Op de muren van de grot vonden ze tekeningen van wezens met ronde helmen. Er waren ook hemellichamen zoals de zon, maan, aarde en sterren in de muren gegraveerd. Deze hemellichamen waren door middel van stippen met elkaar verbonden.
De grootste ontdekking moest nog komen… Half begraven in de stoffige vloer vond het team een grote ronde steen, die de vorm had van een grammofoonplaat. Er zat een gat in het midden en er liep een spiraalvormige groef vanuit het midden naar de rand.
Dit voorwerp was tussen de 10.000 en 12.000 jaar oud en dus ouder dan de piramides van Egypte.
Er werden in totaal 716 van dergelijke platen gevonden. Elke plaat had een diameter van 22,7 cm en was 2 cm dik. Elke plaat had een perfect cirkelvormig gat van 2 cm in het exacte midden.

De boodschap

Bij nadere bestudering bleek dat de groef helemaal geen groef was, maar een ononderbroken lijn van gegraveerd hiërogliefenschrift.
De bijna microscopisch kleine tekens waren in een taal die men nog nooit tegen was gekomen.
De schijven werden gemerkt en opgeslagen in de Universiteit van het toenmalige Peking.
Vele experts probeerden tevergeefs om de inscripties te vertalen.
Pas in 1962 slaagde een andere Chinese wetenschapper, Dr. Tsum Um Nui, erin om de code te breken. Het resultaat was zo verbazingwekkend dat de Prehistorische Afdeling van de Universiteit hem verbood om zijn bevindingen te publiceren of er zelfs maar over te praten.
Dr. Tsum Um Nui zette zijn onderzoek voort en kreeg tenslotte toch toestemming om zijn werk te publiceren. Het verscheen onder de titel: “Het gegraveerde schrift aangaande ruimteschepen die, zoals beschreven op de schijven, 12.000 jaar geleden op Aarde landden.”
Het schokkende verhaal werd opgeschreven door een volk dat zichzelf de Dropa’s noemde. De stenen schijven vertellen het verhaal van hun reis en hoe ze met hun ruimteschip vanaf een verre planeet aankwamen op aarde. Hun ruimteschip stortte neer in het Baian-Kara-Ula gebergte. De bemanning van het ruimteschip, de Dropa’s, vonden onderdak in de grotten. Ondanks hun vreedzame bedoelingen, werden de Dropa’s niet begrepen door leden van een naburige stam. Deze verklaarden de oorlog aan de Dropa’s en doodden er zelfs enkelen.
Een vertaling van een van de passages geeft het volgende weer: “De Dropa’s kwamen in hun machine uit de hemel. Onze mannen, vrouwen en kinderen hielden zich schuil in de grotten. Toen zij ten lange leste de gebarentaal van de Dropa’s hadden geleerd, realiseerden zij zich eindelijk dat de nieuwkomers vreedzame bedoelingen hadden…”
Een ander hoofdstuk vertelt dat het ruimteschip een noodlanding had gemaakt in een ver en afgelegen berggebied. Het was dermate moeilijk bereikbaar dat er geen mogelijkheid bestond om een nieuw ruimteschip te bouwen en daardoor werden de Dropa’s genoodzaakt om op onze planeet te blijven.
Het hele verhaal werd niet serieus genomen in het westen, maar dat veranderde toen de Russische wetenschapper Dr. Viatcheslav Zaitsev in 1968 uittreksels van het verhaal in het Sputnik Magazine publiceerde.
Deze wetenschapper deed verdere naspeuringen en ontdekte meerdere interessante feiten.
Zo was er de samenstelling van de schijven; deze bevatten een hoog gehalte kobalt en andere metalen, en dit vormde een zeer harde steensoort. Dit had het ook voor de primitieve mensen moeilijk gemaakt om de kleine tekentjes te graveren.
Toen de schijven getest werden met behulp van een oscillograaf werd er een vreemd ritme opgenomen, alsof ze ooit elektrisch geladen waren geweest. De wetenschapper zei ook dat ze misschien wel als geleiders dienst hadden gedaan.

Zijn er nog overlevende Dropa’s?

Ten tijde van de ontdekking werd het grottencomplex nog steeds bewoont door twee stammen, beter bekend als de Khams en de Dropa’s. De laatsten hadden een vreemd uiterlijk. Antropologen zijn er niet in geslaagd om de beide stammen onder te brengen bij een bekend ras, ze waren niet Chinees, Mongools of Tibetaans. Ze hadden een gele huid, magere lichamen en hoofden van buiten-proportionele afmetingen, hetgeen is gebleken uit de skeletten die in 1938 in de grotten zijn gevonden. Ze hadden een geringe lichaamsbeharing, grote ogen en hun gemiddelde lengte bedroeg 1,30 meter.
Een oude Chinese legende verhaalt over een klein, mager en geelhuidig volk dat vanuit de wolken op de aarde neerdaalde en door iedereen opgejaagd werd vanwege hun lelijkheid.
In 1995 verscheen er een opmerkelijk nieuwsbericht uit China: In de provincie Sichuan, dat te oosten ligt van het Baian-Kara-Ula gebergte, is een stam van 120 mensen ontdekt die niet door antropologen geclassificeerd konden worden. Het belangrijkste kenmerk van deze nieuwe stam is de lengte van de stamleden: er is er geen een langer dan 1,20 meter, de kleinste volwassene heeft slechts een lengte van 85 cm.
Deze ontdekking zou weleens het eerste harde bewijs van het bestaan van de Dropa’s- mensen wiens voorouders volgens zeggen uit de ruimte kwamen.

Wat is er met de stenen gebeurd?

In 1974 zag een Oostenrijkse ingenieur, Ernst Wegerer, twee van dergelijke schijven in het Banpo Museum in Xian. Hij nam in totaal vier foto’s.
Toen de Duitse wetenschapper Hartwig Hausdorf en zijn collega Peter Krassa, het Banpo Museum bezochten in 1994, werd hen verteld dat de directeur was bevolen om de schijven te vernietigen en het bestaan ervan te ontkennen.
Verder ontdekte Hausdorf dat de Chinese regering geen officieel archief heeft over een stam met de naam Dropa.
Wat is er met de schijven gebeurd? Zijn er nog schijven over? Zo ja, waar zijn deze gebleven?
Het verhaal van de Dropa’s zou weleens het beste bewijs van het bezoek van oude astronauten aan de aarde kunnen zijn en misschien zijn ze nog wel in ons midden.