pvv op 16 zetels?

Wat is er toch aan de hand met Nederland? We worden platgegooid met spotjes waarin wordt ingespeeld op angsten bij de massa. En altijd weer komt de bedreiging uit de hoek van de Islam.

Onze maatschappij is in de war. Dat mag duidelijk zijn. Het is in mijn visie echter zeer gevaarlijk om heel veel van die misstanden te wijten aan onze Islamitische medelanders.

Eerder in onze geschiedenis gebeurde dit met de Joden. Zij kregen de schuld van alles wat mis was in de Duitse maatschappij in de jaren dertig. We weten allemaal waartoe dit heeft geleid.

Persoonlijk ben ik niet altijd makkelijk. Misschien kun je het zelfs hard noemen. Ik vind het Nederlandse beleid ten opzichte van Islamieten dikwijls te soft. Wanneer voorgangers uitspraken doen over homo’s en daarin stellen dat het beter is dat zij zich van een hoge flat gooien, dan mogen deze voorgangers wat mij betreft onmiddellijk het land worden uitgezet. Ik heb het niet zo op dat eeuwige praten, praten en nog eens praten. Niet dat ik geen voorstander ben van een dialoog. Dat ben ik zeker wel. Het is het belangrijkste instrument om tot wederzijds begrip te komen. Maar er zijn grenzen. En wanneer deze worden overschreden dan moeten we niet aarzelen handelend op te treden. Dat dit niet gebeurt komt onder andere door de angstcultuur waarin we met zijn allen zitten. Zoals gezegd: dit baart mij zorgen.

De PVV op zestien zetels als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat vind ik onrustbarend. Ik ben een democraat in hart en nieren. Iedere partij heeft voor mij bestaansrecht, wanneer zij een draagvlak heeft binnen onze maatschappij. Dit laatste is nu juist wat ik zo erg vind. Er is draagvlak voor de boodschap van de PVV. En waarin onderscheidt die boodschap zich van andere politieke partijen? Alle Islamieten het land uit.

Alle Islamieten het land uit. Het is de schuld van alle Joden.

Voor mij lijken deze uitspraken teveel op elkaar om er een gerust gevoel bij te hebben. Ik schaam me bijna om een Nederlander te zijn en hoop dat de andere krachten in ons land sterk genoeg zullen blijken om deze trent om te buigen, c.q. te weerstaan. Beelden uit de film ‘Children of men’ doemen in mij op. Ik weet: zover is het nog lang niet. Ik weet echter ook dat bij heel veel van ons gevoelens verscholen zitten die er pas uitkomen wanneer de situatie daartoe uitnodigt. Ook ik ben niet zeker van mijzelf. Wie is dat wel?


Comments

pvv op 16 zetels? — 2 Comments

  1. Het wordt eens tijd dat mensen zich met zichzelf bezig gaan houden om er achter te komen dat haat nooit ergens toe leidt. Hij die haat met haat bestrijdt verspreidt de haat geheid. Als je gelukkig kan zijn met jezelf dan gun je alles wat leeft ook geluk.
    En in onze ingewikkelde mensenwereld betekent dat ook eerlijk delen en het goede voorbeeld geven.
    Keer eens je andere wang toe. Haal eerst die balk uit je eigen oog. Liefde is alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *